Общи условия за ползване на уебсайта на Перспектива

Общи условия за ползване на уебсайта на Перспектива

Общи условия за ползване на уебсайта на Перспектива

1. Въведение

Добре дошли в Перспектива! Тези Общи условия уреждат достъпа и използването на уебсайта, управляван от Кикфлип ЕООД. Моля, прочетете внимателно тези условия преди да използвате нашия сайт.

2. Дефиниции

  • „Компанията“, „ние“ или „нас“ се отнасят за Кикфлип ЕООД.

  • „Потребител“ или „вие“ се отнася за всяко лице, което достъпва или използва уебсайта на Перспектива.

  • „Услуги“ включват всички продукти и услуги, предоставяни от Перспектива чрез нашия уебсайт.

3. Приемане на условията

Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с някоя част от тези условия, моля, не използвайте нашия сайт.

4. Изменения на условията

Перспектива си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време. Всички промени ще бъдат публикувани на този уебсайт и ще влязат в сила веднага след публикуването им.

5. Права на интелектуална собственост

Цялото съдържание на този уебсайт, включително текстове, графики, лога, икони, изображения и софтуер, е собственост на Кикфлип ЕООД или неговите доставчици на съдържание и е защитено от закона за авторското право.

6. Лиценз за ползване

Перспектива предоставя на потребителите временен, личен, неексклузивен, непрехвърлим и отнемаем лиценз за достъп и използване на уебсайта за лично, некомерсиално ползване.

7. Ограничения за ползване

Не можете да:

  • Копирате, разпространявате или публикувате съдържание без изрично писмено разрешение.

  • Използвате автоматизирани системи или софтуер за извличане на данни от уебсайта.

  • Опитвате се да получите неразрешен достъп до системи или мрежи, свързани с уебсайта.

8. Поверителност

Вашата поверителност е важна за нас. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за повече информация относно това как събираме, използваме и защитаваме вашите лични данни.

9. Отговорност

Перспектива не носи отговорност за преки или косвени щети, възникнали от използването или невъзможността за използване на уебсайта. Съдържанието се предоставя „както е“ без гаранции за точност или пълнота.

10. Връзки към външни сайтове

Нашият сайт може да съдържа връзки към външни сайтове. Перспектива не носи отговорност за съдържанието или практиките за поверителност на тези сайтове.

11. Прекратяване на достъпа

Перспектива си запазва правото да прекрати достъпа ви до уебсайта по всяко време, без предизвестие, ако нарушите тези Общи условия или по наша преценка.

12. Приложимо законодателство

Тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, свързани с тези условия, ще бъдат решавани от компетентните български съдилища.

13. Контакти

Ако имате въпроси относно тези Общи условия, моля, свържете се с нас на hi@perspektiva.design

Научавай първи за най-добрите курсове, програми и събития

Присъедини се към 2200+ щастливи дизайнери.
Ще ти пишем само за най-важните неща. Обещаваме :)

2024 © Перспектива Дизайн
Всички права запазени

Научавай първи за най-добрите курсове, програми и събития

Присъедини се към 2200+ щастливи дизайнери.
Ще ти пишем само за най-важните неща.
Обещаваме :)

2024 © Перспектива Дизайн
Всички права запазени

Научавай първи за най-добрите курсове, програми и събития

Присъедини се към 2200+ щастливи дизайнери.
Ще ти пишем само за най-важните неща. Обещаваме :)

2024 © Перспектива Дизайн
Всички права запазени